તારો મારો સમય – ગોપાલ ખેતાણી

You may also like...

6 Responses

 1. Keta says:

  વાહ ગોપાલભાઈ,
  માઈકો્સજઁન માટે ની નાની શી વાત, સચોટ શબ્દો મા
  આલેખન! યે દેશ હૈ મેરા, સ્વદેશ હૈ મેરા…
  જિંદગી ના નિણઁય બદલી નાખતી વિચારધારા શિક્ષણ
  અને વતનપરસ્તી નું કોમબીનેશન છે.
  માઈકો્સજઁન ના લેખકો ની કલમ ને સલામ!!
  સ્નેહ પૂર્વક
  કેતા

 2. Jilesh says:

  Wah Gopal….. Hruday sprashi Jay Evi varta…..madre vatan nu run chhukavvu j pade ..

 3. Manoj says:

  👍👍👍

 4. Darshan Gandhi says:

  Very Patriotic, emotional and sentimental story boss. Good work. Keep it up.

 5. Dhaval Parekh says:

  Very nice Gopal ….touched

 6. Rajni says:

  Awesome… small but touching.. keep writing the wonders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: