ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

સર્જન ઑડિયો

સર્જનની સાઉન્ડક્લાઉડ પર ઑડિયો ચેનલ તા. ૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૬ના રોજ શરૂ થઈ. સર્જનના જ સભ્યોએ લખેલી અને સ્વરબદ્ધ કરેલી માઈક્રોફિક્શન પ્રસ્તુત થશે.


1. રૂમમેટ્સ – એન્જલ ધોળકિયા, સ્વર હેમલ દવે

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/337939667″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]


2. પહેલા નશા – સુષમા શેઠ, સ્વર પાર્મિ દેસાઈ

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/337940622″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]