સર્જન માઈક્રોફિક્શન સામયિક અંક છ : શૃંગાર વિશેષાંક

પ્રસ્તુત છે ‘સર્જન’ માઈક્રોફિક્શન સામયિકનો છઠ્ઠો અંક. ‘શૃંગાર વિશેષાંક’ એવા આ અંકમાં આપ માણી શક્શો
– રાજુલ ભાનુશાલીની કલમે આપણા સાહિત્ય અને સમાજમાં શૃંગારના લેખાજોખા,
– સ્વાતિ નાયકની કલમે શૃંગારસભર લેખ ‘છલકે રસ વસંત’ અને સુંંદર માઈક્રોફિક્શન.
– ડૉ. રાજેશ વણકરની કલમે શૃંગારરસનુંં આચમન
– સર્જન સભ્ય ભારતીબેન ગોહિલની કલમે શૃંગારની ‘સર્જન’યાત્રા
– ધવલ સોનીની કલમે શૃંગારની સંસ્કૃતિ
અને સાથે સર્જન સભ્યોની અનેક શૃંગારસભર માઈક્રોફિક્શન તો ખરી જ!

તો ડાઊનલોડ કરો સર્જન સામયિકનો નવો અંક.. સર્જન સામયિક ડાઉનલોડ પેજ પરથી..