૬ થી ૧૦ શબ્દોની માઇક્રોફિક્શન વાર્તાઓ

3 Responses

  1. હિમ ખંજર જેવી આ વાર્તાઓ… જય સર્જન

  2. Shailesh Parmar says:

    No.10 awesome..aa m.f gani var vanchi che ne haju pan jyare vanchiye e j lagni thay

  3. Tejas Patel says:

    All good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: