પત્રકાર અને લેખક આશુ પટેલ સાથે વાર્તાલાપ

You may also like...

2 Responses

  1. વાહ, આશુ પટેલજી સાથેના આ વાર્તાલાપને માણીને ઘણું શિખવાનું મળ્યુ.

  2. latakanuga says:

    આશુભાઈ સાથેની મુલાકાત..ઇન્ટરવ્યૂ ખૂબ સરસ ..સાહિત્યને સમર્પણ થવું હોય તો ઊંડા ઉતરવું પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: