“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ભારતીબેન ગોહિલ

You may also like...

2 Responses

  1. latakanuga says:

    ભારતીબેન👍 વાહ…ખૂબ સચોટ વાત કરી ગ્રુપ વિશેની…
    જ્યાં પોતાનું આગવું સાહિત્ય સર્જન કરવાં… એમાં રહેલી ફૂલો સુધારીને આગળ વધવાનો મોકો મળે છે. મારું વ્યાકરણ પણ સુધર્યું એ સર્જન ગ્રુપને આભારી છે.

  2. વાહ સુંદર અનુભૂતિ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: