જીન્સ – વિભાવન મહેતા

 

પપ્પાએ સવાર સવારમાં ગુસ્સામાં ફોન પછાડ્યો, “સાલો મેનેજર, સમજે છે શું એના મનમાં? ઘેર પણ શાંતિથી બેસવા નથી દેતો. કામ સાથે નિસ્બત રાખતો હોય તો?”

એટલામાં વોંશીંગ મશીન પાસેથી મમ્મીનો ગુસ્સાથી લાલચોળ ઘાંટો સંભળાયો, “એય રીતુડી, અહીં આવ, જો આ તારા જીન્સમાંથી શું નીકળ્યું? ગઈકાલના ફીલ્મ શોની ટીકીટના અડધિયા! અમને એમ કે બહેનપણીને ત્યાં વાંચવા જાય છે! હવે તમે જરા ધ્યાન આપો તો સારુ નહીંતર..” ગુસ્સામાં બરાડી મમ્મીએ પપ્પા સામે જોયું.

પપ્પાએ બૂમ મારી, “રીતુઉઉઉઉ..”

મમ્મીએ ફરી ગર્જના કરી, “એને પૂછજો કોની સાથે ગઈ હતી?”

પપ્પા પૂછે એ પહેલાં જ મેં કહી દીધુ, “હું, કલ્પના અને સ્મિતા. તમારી બેંકમાં સુલેખાઆન્ટી છે ને એ અમને પોપકોર્નના કાઉન્ટર પાસે મળ્યા હતા.” પપ્પાના કપાળે પ્રસ્વેદબિંદુઓ મેં ખરેખર જોયા કે મારો ભ્રમ માત્ર…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *