બંગડીબોક્સ (માઈક્રોફિક્શન) – પ્રિયંકા જોષી

You may also like...

18 Responses

 1. latakanuga says:

  વાહ…ખૂબ સરસ…ગર્ભિત અર્થ👍👍
  ખૂબ અભિનંદન

 2. વાહ પ્રિયંકા
  તું જામી હો

 3. Meera Joshi says:

  Nice Story

 4. Piyush Suthar says:

  પ્રિયંકા ..સરસ આલેખન

 5. Bhartiben says:

  સરસ ભાવવાહી આલેખન..
  અભિનંદન પ્રિયંકાબેન..

 6. Dhaval Soni says:

  Wah. Nice one

 7. vaishaliradia says:

  વાહ ગમી. 👍

 8. Yigesh Bhatt says:

  અંતની ચોટ ખુબ સુંદર રહી…વાર્તા ત્યાંજ નવી વાર્તા બને છે…! અભિનંદન પ્રિયંકાજી…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: