“છુટકારો મેળવી લે એનાથી.” શેઠાણીથી બોલી પડાયું

You may also like...

1 Response

  1. બહુ જ સરસ રચના… આટલી સુંદર રચના અહીં પ્રકાશિત થવા બદલ જાનુબેનને ખુબ ખુબ અભિનંદન…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: