ત્રેવડ – હિરલ કોટડીયા

 

“ઋષિ ક્યાં?”

“તું સ્કૂલે લેવા ગઈ હતી!”

“ના, તમે નથી ગયા?”

જવાબ આપવામાં સમય બગડ્યા વિના કે ડ્રાઇવરની રાહ જોયા વિના હું કાર લઈને નીકળી ગયો. “હું તો બિઝનેસ પાર્ટીમાં વ્યસ્ત હતો પણ રીતુને તો યાદ રહેવું જોઈએ ને…” શહેરના અજનબી ટ્રાફિકને જોઈને હું બબડ્યો.

“ડેડ…” ઋષિ મને વળગી પડ્યો… “હવે તમે ઓલા ભિખારી અંકલને એમ નહિ કહેતા કે ત્રેવડ ના હોય તો જણતા શું કામ હશો!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *