મેરી(!) ક્રિસમસ – પાર્મી દેસાઈ

 

માધવે ઘરમાં પગ મૂક્યો અને એની પત્ની બરાડી, “તને કી’ધું નહોતું… આજે ઘરમાં એક ફૂટી કોડીય નથી, ભૂખથી રડતા છોકરાં તારી રાહ જોતા જોતા સૂઈ ગયા…”

“…મને યાદ તો હતું, પણ શેઠે આવવા ન દીધો.. ઉપરથી એવુંય કી’ધું કે હજી પાંચ દિવસ આટલું જ મોડુ ઘેર જવાશે.. શું કરું, શાન્તાક્લોઝ ને જોવા લોકો રાત્રે ખાઇ પરવારીને જ નીકળતા હોય!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *