ઉત્સુકતાવશ એ તપાસતાં એટલું સમજાયું કે એ “યાદોની પેટી” છે

You may also like...

3 Responses

 1. Nisha Hindocha says:

  Eklata ni saja MA pan maja manvi a manushyani advitiy kala chhe

 2. HIREN Nathvani says:

  વાહ… જીગુભાઈ

 3. Dina Raichura says:

  મને આ ગ્રુપ કેટલું મોડું મળ્યું! મેં કેટલું બધું ગુમાવ્યું!
  હું કેટલું બધું મેળવીશ!

Leave a Reply

%d bloggers like this: