ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

સદભાગ્ય – પ્રફુલ્લા શાહ

ઘેર ઘેર દિવાળી હતી પણ કેટલાક અભાગીયાને દિવાળીનો તહેવાર સાંગોપાંગ બાળતો હોય છે. સરયુબેન દિવાળીના નાસ્તા અને સુશોભનના દિવા બનાવતી એક સંસ્થામાં નોકરી કરતાં હતા. ગયા વર્ષે જ એમનો દીકરો, વહુ, પૌત્ર અને પૌત્રી માનસરોવર ફરવા જતાં રસ્તામાં એક્સિડેન્ટમાં…

એમનાં પોતાના ઘરે અંધારું હતું પણ એવું અંધારું બીજા કોઈને ન મળે એવી ભાવના અને આંખોમાં આંસુ સાથે દિવા અને મીઠાઈ બનાવી રહ્યાં હતાં. ત્યાં જ ટી.વીમાં સમાચાર ઝબક્યા, ‘એક વર્ષ પહેલાં માનસરોવર જાત્રાએ જતા યાત્રાળુઓમાંથી ચાર વ્યક્તિની અકસ્માત યાદદાસ્ત જતી રહી હોવાથી ઓળખાયા નથી. એમના ફોટા પણ દેખાડાયાં પણ એય ઓળખાય નહીં એવા જ હતાં. આકાશમાં જોઈને એમણે આંખો બંધ કરી હાથ જોડી દીધા, આ દિવાળીએ કદાચ એમને ઘરે પણ..

Leave a comment

Your email address will not be published.