ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

બહેને ટેબલ પરની ફોટોફ્રેમને, આંસુઓથી ભીંજાયેલી રાખડી બાંધવા હાથ લંબાવ્યો

ભીની રક્ષા – ધર્મેશ ગાંધી

 

“ભાઈ, હું કેટલી વિવશ.. કે મારે તારા ફોટો પર..” કહેતાં બહેને ટેબલ પરની ફોટોફ્રેમને, આંસુઓથી ભીંજાયેલી રાખડી બાંધવા હાથ લંબાવ્યો.

“ઑયે નૌટંકી, બંધ કર તારું આ પાગલપણું.. લે આવી ગયો, બસ?” બોલતાં આર્મી-યુનિફોર્મમાં સજ્જ ભાઈએ પાછળથી આવીને બહેનના ગાલે ટપલી મારી.

“સર પ્લીઝ, પેશન્ટનો ચેકઅપ ટાઈમ, તો જરા..” નર્સે ઇલેક્ટ્રિક-શોક થેરાપીનું મશીન ગોઠવતાં વિનંતી કરી.

Leave a comment

Your email address will not be published.