કેમ, ખોવાયેલી લાગે છે. શું થયું?, સ્વીટહાર્ટ.

નિસ્વાર્થ પ્રેમ – હાર્દિક પંડ્યા “કેમ, ખોવાયેલી લાગે છે. શું થયું?, સ્વીટહાર્ટ.” ને ઉર્વશી સજાગ થઈ. “ના ડીયર, કાંઈ નહિ બસ એમ જ… તમે હાથ-મોં ધોઈ આવો. હું જમવાનું પીરસું.” Continue Reading

Posted On :