સંજય થોરાત

એકલા રહેતા સૈનિકોએ એનું નામ ‘બેબી ડોલ’ પાડી દીધું

બેબી ડોલ – સંજય થોરાત “ઓહ! વૉવ! ફેન્ટાસ્ટીક ગર્લ!” એક સાથે બધા સૈનિકોએ ઉંહકારો ભર્યો. ગઈકાલે રાત્રે જાપાનથી પાછા ફરેલા મેજરની રૂમમાં બ્યુટી ગર્લને જોતાં… Read More »એકલા રહેતા સૈનિકોએ એનું નામ ‘બેબી ડોલ’ પાડી દીધું

‘હા, મોહનથાળ, મગસ, કાજુકતરી અને કોપરાપાક પણ છે.’

નવાં વર્ષની મિઠાઈ – સંજય થોરાત ‘મઠીયા, ચોરાફળી, ચેવડો… અમારા માટે?’ એકસાથે આટલું બધું જોઈને ટિનિયો અને પિંકી રાજી થઈ ગયા. ‘હા, મોહનથાળ, મગસ, કાજુકતરી… Read More »‘હા, મોહનથાળ, મગસ, કાજુકતરી અને કોપરાપાક પણ છે.’