શીતલ ગઢવી

‘સિંહાસન બત્રીસી’નું સિંહાસન : પાત્રાલેખન – શીતલ ગઢવી

“મને સજીવ પાત્ર કરતા નિર્જીવ પાત્ર વધુ આકર્ષે. એની લાગણીઓ કાગળ પર ઉતારવી અને એમ કલમ અને કાગળનેય સજીવતાની અનુભૂતિ કરાવવી ગમે.”

હું મારા મિત્ર સાથે વાત કરતી એક લાઈબ્રેરીમાં ચાલી રહી હતી, “પોસ્ટઓફિસના અલી ડોસા કરતા પોસ્ટ ઓફિસની ભીંતો, બારણાં, બારી; એ અલી ડોસાને જોઈ શું વિચારતા હશે એ જાણવું વધુ ગમે. આસપાસની વસ્તુઓમાં સજીવારોપણ કરવું, એમની દ્રષ્ટિએ જોવું, એ વિચાર જ અદ્રુત છે.”

મારી મિત્ર મારી સામે હસીને બીજા પુસ્તક શોધવા આગળ વધી. પાસેના શેલ્ફમાંથી અચાનક સિંહાસન બત્રીસીનું પુસ્તક મારા પગ પાસે આવી પડ્યું, “મારી દ્રષ્ટિએ જોઈ શક્શો?”Read More »‘સિંહાસન બત્રીસી’નું સિંહાસન : પાત્રાલેખન – શીતલ ગઢવી

મને કોઈ અઘટિત થવાનો અણસાર આવતા

સાંજ – શીતલ ગઢવી સાંજ પડે રોજની આદત મુજબ સતત ચાર ચક્કર મેં બાગની ફરતે લગાવ્યા. છતાંય એ વડીલ બાંકડાના છેડે સહેજ નમેલા જ રહ્યા.… Read More »મને કોઈ અઘટિત થવાનો અણસાર આવતા

મૂંગી મર કજાત.. ગૌ પાણો ન જણે

ગૌ – શીતલ ગઢવી   “બુય્ચ…બુય્ચ… એક ધક્કો મેલ… પસી તું સુટ્ટી…”   “મા… એ મા… કુને કેસે…?” અમીએ ઓરડામાંથી ફળિયામાં બેઠેલી એની મા જમનાને બૂમ… Read More »મૂંગી મર કજાત.. ગૌ પાણો ન જણે

મેં મારી જ જાતને મારી પર ક્રોધ કરતી જોઈ

સમાધાન – શીતલ ગઢવી “શું જુએ છે? ..તું આટલો હલકો થઈ જઈશ.. મારી સમજ બહાર છે. મેં જ તને બનાવ્યો.. તું કંઇક અલગ બની ગયો!”… Read More »મેં મારી જ જાતને મારી પર ક્રોધ કરતી જોઈ