મીતલ પટેલ

પતિને ખોવાનો અજ્ઞાત ડર.. પતિની ગૂંગળામણ

આક્રંદ – મીતલ પટેલ “ગંગુ, હું આ કામ નથી કરવાનો, મારા માટે શક્ય નથી. હંમેશા એક ભૂતાવળ મારી આસપાસ મંડરાય છે, એમના કુટુંબીજનોનું આક્રંદ સુવા… Read More »પતિને ખોવાનો અજ્ઞાત ડર.. પતિની ગૂંગળામણ

“શું તું અને તારો પ્રેમ ફક્ત મારા જ થઈને ના રહી શકે?”

સાધના – મીતલ પટેલ એની નાગણશી લીસી ત્વચા પર પ્રેમથી મારો હાથ ફરી રહ્યો અને એનું રોમરોમ ઝંકૃત થઈ ઊઠ્યું. સાથે મારું પણ! એના કોમળ… Read More »“શું તું અને તારો પ્રેમ ફક્ત મારા જ થઈને ના રહી શકે?”