નવલી નવોઢા આ બાળકી ક્યાંક જોયાનું યાદ આવ્યું

સાક્ષાત્કાર – મહાકાન્ત જોશી   સુંદર મુખાકૃતિ, અણિયાળું નાક, લિપસ્ટિક મઢ્યા હોઠ, લાંબી અને જોતાં પરાણેય પ્રેમ જગાડે એવી આંખોવાળી એ મારી નજીક આવીને ઉભી રહી. બસમાં ખાસ્સી ભીડ હતી. મેં મારી સીટમાં એને બેસાડી....