ભારતીબેન ગોહિલ

કહાની – ભારતીબેન ગોહિલ, આસ્વાદઃ મયુરિકા લેઉવા-બેંકર

વાર્તાનું શિર્ષક – કહાની
લેખકઃ ભારતીબેન ગોહિલ
આસ્વાદઃ મયુરિકા લેઉવા-બેંકર 

Read More »કહાની – ભારતીબેન ગોહિલ, આસ્વાદઃ મયુરિકા લેઉવા-બેંકર

“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ભારતીબેન ગોહિલ

અમે એક ડાળનાં પંખી..!

‘કોઈ બનાવે જહાજ શબ્દોનું,
મોકલે દરિયા પાર,
કોઈના શબ્દો સમીર બનીને,
જાય જંગલની આરપાર!’

જ્યાં શબ્દોના જહાજ બને છે, શબ્દો સમીર બનીને જંગલની આરપાર જાય છે, એવું એક નામ એટલે સર્જન!

જ્યાં માત્ર શબ્દો જ નહીં માનવીય સંવેદનાઓ પણ સતત ધબકતી અનુભવાય છે એવું એક નામ એટલે સર્જન!Read More »“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ભારતીબેન ગોહિલ

હીંચકાનો કિચૂડ..કિચૂડ.. અવાજ પણ તેલ ઊંજવાની સાથે જ બંધ થયો.

ઊંજણ – ભારતીબેન ગોહિલ કુંતલ ફોટો ધરીને બોલેલી, “જુઓ, આપણા દીકરા… તેનો પરિવાર ને મસ્ત મજાનો દરિયાકિનારો.” ‘દીકરા અને વહુઓ..ફોટામાં જોતા તો આંખોને ટાઢક આપે… Read More »હીંચકાનો કિચૂડ..કિચૂડ.. અવાજ પણ તેલ ઊંજવાની સાથે જ બંધ થયો.

શરમની મારી દમલીએ હાથથી મોં ઢાંકી દીધું

દમલી – ભારતીબેન ગોહિલ પાણી વાળતો નંદુ અવાજ સાંભળી આવી પહોંચ્યો. ને અટક્યો-કોઈએ ‘સ્ટેચ્યુ’ કહ્યું હોય તેમ. તેની આંખો દમલીના આખાયે દેહ પર ફરી વળી. … Read More »શરમની મારી દમલીએ હાથથી મોં ઢાંકી દીધું

હોસ્પિટલની બહાર ઊભેલું કૂતરુ જોરથી રડ્યું

અર્ધસત્યો – ભારતીબેન ગોહિલ   હોસ્પિટલની બહાર ઊભેલું કૂતરુ જોરથી રડ્યું. ક્વાટર્સમાં રહેતા ડૉક્ટરની દીકરી હેલી દોડીને તેની માને વળગી પડી. “મમ્મી, પેલી જપુ કેતી’તી કૂતરું… Read More »હોસ્પિટલની બહાર ઊભેલું કૂતરુ જોરથી રડ્યું

જળના વિવિધ પડછાયામાં મને માત્ર તું જ દેખાય છે

ટેક – ભારતીબેન ગોહિલ સત્યેન….તમને અવારનવાર ચાંદનીમાં લટાર મારતા જોઉં છું. લોકો પ્રકાશના પૂજારી હોય છે તમે તો અંધારાના ભક્ત! રાત થાય ને તમારા માટે… Read More »જળના વિવિધ પડછાયામાં મને માત્ર તું જ દેખાય છે