પ્રિયંકા જોષી

“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ભારતીબેન ગોહિલ

અમે એક ડાળનાં પંખી..!

‘કોઈ બનાવે જહાજ શબ્દોનું,
મોકલે દરિયા પાર,
કોઈના શબ્દો સમીર બનીને,
જાય જંગલની આરપાર!’

જ્યાં શબ્દોના જહાજ બને છે, શબ્દો સમીર બનીને જંગલની આરપાર જાય છે, એવું એક નામ એટલે સર્જન!

જ્યાં માત્ર શબ્દો જ નહીં માનવીય સંવેદનાઓ પણ સતત ધબકતી અનુભવાય છે એવું એક નામ એટલે સર્જન!Read More »“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ભારતીબેન ગોહિલ

બંગડીબોક્સ (માઈક્રોફિક્શન) – પ્રિયંકા જોષી

“રમા શોર્યને રમવા બહાર મોકલીશ નહીં.”, ઉંઘમાં જ મેં સાંભળ્યું.

“..પણ આમ ક્યાં સુધી?” મમ્મીને ચૂપ કરવા માટે પપ્પાની બે કરડી આંખો જ પૂરતી હતી.

તમને ખબર છે; હું પૂરાં પાંચ વર્ષનો થયો પણ પપ્પાએ કદી મને વ્હાલ નથી કર્યું. હું અને મમ્મી ક્યારેય ઘરની બહાર જતાં જ નથી. હું સ્કૂલે પણ નથી જતો, મમ્મી જ મને ભણાવે છે. કાલે હું ટેબલ્સ બોલી ગયો ત્યારે કેટલી ખુશ થઈ ગયેલી એ!Read More »બંગડીબોક્સ (માઈક્રોફિક્શન) – પ્રિયંકા જોષી

હું ડૉ.વર્ગિસ. મેટ્રીમોનિયલમાં મેં જ શુભાનું પ્રોફાઈલ મૂકેલું

ફરજંદ – પ્રિયંકા જોષી “વેલકમ, આશા છે આપને અહીં પહોંચવામાં બહુ તકલીફ નહીં પડી હોય.” “જી, આ સ્થળ થોડું અંતરિયાળ છે અને એથી જ વધારે મોહક.… Read More »હું ડૉ.વર્ગિસ. મેટ્રીમોનિયલમાં મેં જ શુભાનું પ્રોફાઈલ મૂકેલું