નિમિષ વોરા

જેટલું જોર હતું એટલું એકઠું કરી બૂમ પાડી, “હેલ્પ.. હેલ્પ.. હેલ્પ..”

સ્પર્શ- નિમિષ વોરા મને હતું કે હવે આંખ ખુલશે તો સ્વર્ગના દ્વાર સામે જ.. પણ ના, ફરી એ જ અંધારું.. કેટલા કલાકો ગયા હશે? કે… Read More »જેટલું જોર હતું એટલું એકઠું કરી બૂમ પાડી, “હેલ્પ.. હેલ્પ.. હેલ્પ..”

નફરત છે મને આવા કામ પર

અણગમતું કામ – નિમિષ વોરા “દાદા, આ મારી બાની જવાબદારી મારી પર ના હોત તો ક્યારેય હું આવી નોકરી સ્વીકારત નહીં. મારા જેવો ડ્રાયવર આપણા… Read More »નફરત છે મને આવા કામ પર

કમર પરથી સરકી હોંઠ ઉર્ધ્વગતી કરી રહ્યા

જરૂરિયાત – નિમિષ વોરા પગરવ સંભળાતા જ શીખાના પગના અંગૂઠા સંકોરાયા, અને બીજી જ ક્ષણે એ અંગૂઠા પર હૂંફાળો સ્પર્શ થયો. નવોઢા જેમ શણગારી આવવું… Read More »કમર પરથી સરકી હોંઠ ઉર્ધ્વગતી કરી રહ્યા

માત્ર ટેલેન્ટથી કશું નહીં થાય… કોમ્પ્રોમાઈઝ કરશે?

કોમ્પ્રોમાઇઝ – નિમિષ વોરા   “માત્ર ટેલેન્ટથી કશું નહીં થાય… કોમ્પ્રોમાઈઝ કરશે?” લોલુપ નજર બોલી રહી. “જી, ટોચ પર પહોંચવા કાંઈ પણ…” “ઠીક છે… બાજુના… Read More »માત્ર ટેલેન્ટથી કશું નહીં થાય… કોમ્પ્રોમાઈઝ કરશે?