નટવર ટાંક

બદલો – નટવર ટાંક

વરસોની શોધખોળને અંતે માંડમાડ તેની ભાળ મળી હતી. લાંબા અંતરની ટ્રેનમાં તેણે ડાયરીમાંથી સરનામું શોધી, જાણીજોઈને હિન્દીમાં ટપકાવ્યું. રાત્રીના તે જુદાં જ વેશમાં હતો. એને હતું કે મને કોઈ ઓળખશે નહીં!

Read More »બદલો – નટવર ટાંક

અફવા (લઘુકથા) – નટવર ટાંક

આખા શહેરમાં આ વાત ફેલાઈ ચૂકી હતી કે નદીના પુલ પરથી મોડીરાત્રે પસાર થવામાં જોખમ છે. ઘણાં લોકોને અનુભવ થઈ ચૂક્યો હતો. ઘણાંં તેને અફવા માનતા હતા.

મયંક નિડર હતો. તેને આવી વાતોમાં જરાય વિશ્વાસ ન હતો. રાત્રે ૨ વાગ્યે છેલ્લી પાળી પૂરી કરીને નદીની સામે પાર સોસાયટીમાં આવેલ પોતાના ઘરે જવા એ જ પુલ પરથી નીક્ળ્યો.Read More »અફવા (લઘુકથા) – નટવર ટાંક