ધર્મેશ ગાંધી

સ્મશાનના મેઈન ગેટ પાસે આવીને ઉભડક બેસી જતો

અગ્નિદાહ – ધર્મેશ ગાંધી   રોજ સવાર થાય ને દેવ નીકળી પડતો. સ્મશાનના મેઈન ગેટ પાસે આવીને ઉભડક બેસી જતો. આવતા-જતાનું નિરીક્ષણ કરતો રહેતો. અહીં… Read More »સ્મશાનના મેઈન ગેટ પાસે આવીને ઉભડક બેસી જતો

બહેને ટેબલ પરની ફોટોફ્રેમને, આંસુઓથી ભીંજાયેલી રાખડી બાંધવા હાથ લંબાવ્યો

ભીની રક્ષા – ધર્મેશ ગાંધી   “ભાઈ, હું કેટલી વિવશ.. કે મારે તારા ફોટો પર..” કહેતાં બહેને ટેબલ પરની ફોટોફ્રેમને, આંસુઓથી ભીંજાયેલી રાખડી બાંધવા હાથ… Read More »બહેને ટેબલ પરની ફોટોફ્રેમને, આંસુઓથી ભીંજાયેલી રાખડી બાંધવા હાથ લંબાવ્યો