દિવ્યેશ સોડવડિયા

પહેલી જુલાઈ!… આજે હું કેમ ભૂલી શકું? આજે તો તેનો બર્થડે

પહેલી પાટલીનો પ્રેમ – દિવ્યેશ સોડવડિયા   “પહેલી જુલાઈ!… આજે હું કેમ ભૂલી શકું? આજે તો તેનો બર્થડે.” સવારે અલાર્મ વાગતાની સાથે તારીખ જોઈ દેવ… Read More »પહેલી જુલાઈ!… આજે હું કેમ ભૂલી શકું? આજે તો તેનો બર્થડે

મા’રાજ તમને ભવિષ્ય ભાખતા આવડતું હોય તો….

ફળિયું – દિવ્યેશ સોડવડીયા “અલખ નિરંજન…” સાધુ મહાત્માએ ફળિયું પસાર કરી ઓસરી પાસે આવતા કહ્યું. “મા’રાજ… દાણા લેશો?” એક પગને ગોઠણથી ઉભો રાખી ઘઉં સાફ… Read More »મા’રાજ તમને ભવિષ્ય ભાખતા આવડતું હોય તો….