સૂરજ આથમવાનું નામ નહોતો લેતો.

નવી સવાર -ઝીલ ગઢવી   હું આજે પથારીમાંથી ઉઠતાવેંત ખુશ હતો. “અરે વાહ… આજે તો કૈંક અલગ જ મૂડ… મારા નામની બૂમો પણ નહિ…” પત્નીએ મારો બદલાવ પકડ્યો. “ભાગ્યવાન… આગળ હજુ વધુ Continue Reading

Posted On :