જીજ્ઞેશ કાનાબાર

અમરત્વ (લઘુકથા) – જીજ્ઞેશ કાનાબાર

એ ગાડીને ગામ તરફ વાળતા અકળાઈને બોલ્યો “મને ખબર છે હું આજે જે કંઇ છું એ તારાં પપ્પા અને તારે લીધે જ છું. પણ આ મારી પિતૃભૂમિ અને આજ બાપુજીના મૃત્યુ પછી મોક્ષ અર્થેની વિધી એટ્લે લોક લાજે છેલ્લીવાર ..!”Read More »અમરત્વ (લઘુકથા) – જીજ્ઞેશ કાનાબાર

ઉત્સુકતાવશ એ તપાસતાં એટલું સમજાયું કે એ “યાદોની પેટી” છે

સજા – જીજ્ઞેશ કાનાબાર શ્રીમાન પારકર, એક સજા ભોગવેલ ગુનેગાર પર વિશ્વાસ કરી અને વગર ઓળખાણ આ ઘર ભાડે આપવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર…… Read More »ઉત્સુકતાવશ એ તપાસતાં એટલું સમજાયું કે એ “યાદોની પેટી” છે