માથે સૂરજ ચડી ગયો તોયે રાણીને ખાટલા તોડવા છે.

મુજ વીતી તુજ વિતશે – ગોપાલ ખેતાણી “પતિ દેવેનકુમાર, સાસુ લલિતા પવાર અને હું નિરુપા રોય.” રમાએ વિચાર્યું. સાસુની ગર્જના સંભળાઈ, “માથે સૂરજ ચડી ગયો તોયે રાણીને ખાટલા તોડવા છે.” ગમ ખાઈને કામે ચડી. * દસ વર્ષ બાદ… “દીકરો દેવેનકુમાર,...