કલ્પેશ જયસ્વાલ

મહોરાં મહેલ (માઈક્રોફિક્શન) – કલ્પેશ જયસ્વાલ

તંબુની બહાર હોર્ડિંગ વંચાતું હતું, “મહોરાં મહેલ.” આવકારો ગુંજી રહ્યા હતા. “આઈયે… આઈયે… મહેરબાન…કદરદાન… મહોરાં મહેલ…એક અજાયબ મહેલ.” કુંતલ ‘પ્રવેશ’ તરફ આગળ વધી. દરવાને ઝૂકીને… Read More »મહોરાં મહેલ (માઈક્રોફિક્શન) – કલ્પેશ જયસ્વાલ

મંદિરમાં આંખો બંધ કરીને તેણે પ્રાર્થના કરી

માંગણી – કલ્પેશ જયસ્વાલ   મંદિરમાં આંખો બંધ કરીને તેણે પ્રાર્થના કરી, “હે ભગવાન એટલું આપ કે તારા શરણે બેઠેલા ભિખારીઓને હું બે ટંક ખવડાવી… Read More »મંદિરમાં આંખો બંધ કરીને તેણે પ્રાર્થના કરી

બિલ્ડિંગની પાળી પાસે જઈને એને ૩૦ મંઝિલ નીચે નજર ફેંકી.

છેલ્લો રસ્તો – કલ્પેશ જયસ્વાલ   આનંદની નિરાશા એના ધીમા પડતા પગલામાં વર્તાતી હતી. એ પગથિયાં ચડીને બિલ્ડિંગની છત પર આવ્યો, ચોતરફ અંધકાર હતો. બિલ્ડિંગની… Read More »બિલ્ડિંગની પાળી પાસે જઈને એને ૩૦ મંઝિલ નીચે નજર ફેંકી.