આલોક ચટ્ટ

ઉપરવટ જઈને મેં એક મિત્ર બનાવી જ લીધો

મારો મિત્ર….હું – આલોક ચટ્ટ   હું સાત વર્ષનો હતો જ્યારે પડોશમાં રહેતા છોકરાઓ સાથે રમતો હોવાનાં કારણે મમ્મીએ મને ઢીબીને રૂમમાં પૂરી દીધેલો. મમ્મી પપ્પાના જક્કી… Read More »ઉપરવટ જઈને મેં એક મિત્ર બનાવી જ લીધો

આજની મોર્ડન વહુ બરખા કીટીપાર્ટીમાં જવા માટે બહાર નીકળતી હતી

વાંઝણી – આલોક ચટ્ટ   લગ્નજીવનને બાર વરસ થવા છતાં શરીર બેડોળ થવાની તેમજ બાળકનાં ઉછેરની જવાબદારી માથે પડવાની બીક હોવાથી, પતિ અને સાસુની વારંવાર… Read More »આજની મોર્ડન વહુ બરખા કીટીપાર્ટીમાં જવા માટે બહાર નીકળતી હતી