ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

સર્જન દિવાળી (૨૦૧૮) વિશેષાંક

સર્જન દિવાળી (૨૦૧૮) વિશેષાંક:

અધ્યાહાર વિશે.. – ડૉ. નિલય પંડ્યા

‘दस रूपये – मन्टो’ વાર્તાની સરિતાનું પાત્રાલેખન – જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

બંગડીબોક્સ (માઈક્રોફિક્શન) – પ્રિયંકા જોષી

પ્રેમ (લઘુકથા) – ડૉ. રંજન જોશી

બળવો (માઈક્રોફિક્શન) – રેના પિયુષ સુથાર

હકીકત (માઈક્રોફિક્શન) – પારસ એસ. હેમાણી

સ્વપ્ન – આરઝૂ ભુરાણી

મુક્તિ (માઈક્રોફિક્શન) – ભગવતી પંચમતીયા

‘સિંહાસન બત્રીસી’નું સિંહાસન : પાત્રાલેખન – શીતલ ગઢવી

ફેમિનિઝમ (માઈક્રોફિક્શન) – મમતા પટેલ

“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ભારતીબેન ગોહિલ

આગમન (માઈક્રોફિક્શન) – લીના વછરાજાની

પુરાવો (માઈક્રોફિક્શન) – કિરણ શાહ

અફવા (લઘુકથા) – નટવર ટાંક

અસમંજસ (લઘુકથા) – પૂર્ણિમા ભટ્ટ

પાત્રાલેખન : “ન હન્યતે”ની અમૃતા – એકતા દોશી