સર્જન સામયિક (અંક ૧૩) : ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

You may also like...

1 Response

  1. “સર્જન”નો દિવાળી વિશેષાંક ખૂબ સુંદર માઇક્રોફિક્શન વાર્તાઓ અને વિશેષ લેખોથી અલંક્રીત થયો છે. વાંચીને મનને ખૂબજ સંતોષ થયો. વાર્તાકારો, વિશેષ લેખ આપનાર દરેક મિત્રો, સંપાદકો અને આ અંક માટે મહેનત કરનાર તમામ મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આવા સરસ મજાના અંક આપતા રહો એવી આશા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: