ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

સર્જન સામયિક (અંક ૧૩) : ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

અનુક્રમ

૧. લેખક બનવાની તાલીમ.. – લિઓ બબૌતા, અનુ. ભૂમિ પંડ્યા

૨. માઈક્રોફિક્શન વાર્તાલેખન : ‘પરમાણુના કેન્દ્ર સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયા’ – હેમલ વૈષ્ણવ

૩. માઇક્રોફિક્શન વાર્તાઓ

૪. ‘સર્જન’ એટલે લેખકોની કાર્યશાળા – દીપ્તિ રાડિયા

૫. કહાની – ભારતીબેન ગોહિલ, આસ્વાદઃ મયુરિકા લેઉવા-બેંકર

૬. લેખન, ધ્યાન અને ઝેન – ઇન્દી રિશિ સિંહ, અનુ. જાહ્નવી અંતાણી

૭. મારું, તમારું, આપણું ‘સર્જન’ – મીનળ પંડ્યા જૈન

૮. મહેનત માંગી લેતું વાર્તા સ્વરૂપ : માઇક્રોફ્રિકશન – દર્શના વ્યાસ

૯. સદૈવ ધબકતું ‘સર્જન’ – ગીતા પંડયા


‘સર્જન’નો આ અંક આદરપૂર્વક અર્પણ છે… મહાત્મા ગાંધીજીને

The 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi

Leave a comment

Your email address will not be published.

2 thoughts on “સર્જન સામયિક (અંક ૧૩) : ઓક્ટોબર ૨૦૧૯”