મારું, તમારું, આપણું ‘સર્જન’ – મીનળ પંડ્યા જૈન

You may also like...

3 Responses

  1. Meena shah says:

    Nice .sarjen. how can we sent any micro story? Pls guide

  2. Dharmik says:

    સરસ….

  3. આપના સર્જન વિષે તથા માઇક્રોફિક્શન વિષે વિચાર જાણી ખૂબ જ આનંદ થયો. સર્જન પરિવારે ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં માઇક્રોફિક્શન સ્થાપિત કરવા અથાક પ્રયત્નો કર્યા છે જેનું પરિણામ છે કે આજે કંઈ કેટલાય પ્લેટફોર્મ માઇક્રોફિકશન પ્રકાશિત કરવા માટૅ આતુર છે. સર્જન પરિવારે એક એકથી ચડીયાતી માઇક્રોફિક્શન આપી છે. અને હજુ પણ માઇક્રોફિક્શનની “સર્જન” સફર અવિરત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: