વાંચનના વિવિધ પાસા! – ડૉ. નિલય પંડ્યા

You may also like...

1 Response

  1. Artisonj says:

    ખૂબ ઉપયોગી માહિતી આપી છે આ લેખ દ્વારા.. ખરેખર મેં પણ આ કોમેન્ટ બીજી બેઠકે વાંચ્યા પછી આપી છે.. કેમકે પહેલાં વાંચવા બેઠી પણ થોડી ઉતાવળમાં હોવાથી એક પેરેગ્રાફ વાંચી મૂકી દેવું પડ્યું હતું, મને લાગ્યું આ લેખ કામ લાગે એવો છે શાંતિથી વાંચી મનમાં ઉતારવા લાયક છે. પણ ખરેખર ઘણી વખત શું થાય છે શાંતિથી વાંચવા લાયક છે અત્યારે ઉતાવળ માં સાર નહીં આવે એવું વિચારી અધુરું છોડી દીધેલ વાર્તા કે લેખ ફરી હાથમાં આવતાં જ નથી. એ રહી જ જાય વાંચવાનું.. ખેર ઘણીવાર જલ્દીમાં હોવા છતાં હું હંમેશા પૂર્ણ કરવાની કોશિશ રાખું છું..
    👏👏👏 આભાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: