“તારી સાથેના લગ્ન મારા જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ હતી.”  ખુશ્બૂ ગુસ્સામાં બોલી.

“કોઈએ પરાણે પરણાવી હતી? ફક્ત મારા કાકાએ તારી ઈચ્છા પૂરી કરવામાં સાથ આપ્યો છે. બાકી બધાં તો વિરોધમાં હતાં.” સૌરભે શાંતિથી જવાબ આપ્યો.

“અને તું” ખુશ્બૂના અવાજમાં પીડા છલકી ઊઠી.

“હું તો કાકાનો દરેક હુકમ માનું છું.” સૌરભ નિર્લેપ બની રહ્યો.

સૌરભનો જે નિસ્પૃહ સ્વભાવ ખુશ્બૂ માટે આકર્ષણનું કારણ બન્યો હતો તે સ્વભાવ આજે તેને દઝાડી રહ્યો. સાંજે અચાનક ખુશ્બૂએ ઓરડામાં આવતાં જોયું તો કાકા અને સૌરભ બંને પોતાના કપડાં પહેરતા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *