પીયૂષ જોટાનિયાની માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્લેષણ – ડો. નિલય પંડ્યા

You may also like...

2 Responses

  1. વાહ, ખૂબ સચોટ વિશ્લેષણ.. આટલી બારીકાઈથી તમે જે જોયું અને સમજાવ્યું તે માટે સલામ!

  2. અંકુર પુનમચંદ બેંકર says:

    ખૂબ સરસ વિશ્લેષણ.

Leave a Reply to ગોપાલ ખેતાણી Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: