જીવી ખેતરે જઈ કૂવામાંથી પાણી સીંચતી ત્યારે ખેતર પાણી પીતું અને જીવો જીવીને.

You may also like...

1 Response

  1. Hardik Pandya says:

    વાહ નીકળી જાય તેવી ખુબ જ સુંદર વાર્તા… હિરલબેન વ્યાસને ખુબ ખુબ અભિનંદન…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: