વાંઝણી – આલોક ચટ્ટ

 

લગ્નજીવનને બાર વરસ થવા છતાં શરીર બેડોળ થવાની તેમજ બાળકનાં ઉછેરની જવાબદારી માથે પડવાની બીક હોવાથી, પતિ અને સાસુની વારંવાર વિનવણી છતાં ગર્ભ ધારણ કરવાનું ટાળતી આજની મોર્ડન વહુ બરખા કીટીપાર્ટીમાં જવા માટે બહાર નીકળતી હતી,

ત્યાં પડોશમાં રહેતાં માલતી કાકીએ બરાડીને પૂછ્યું. “બરખા, પેલી દસ વરસથી વાંઝણી અનીતાને ત્યાં બાબો આવ્યો તેને જોવા જાઉં છું, તારે આવવું છે?”

બરખાએ નકાર ભણીને કાર પોતાની કીટીપાર્ટીનાં વેન્યુ તરફ હંકારી મૂકી. ઘરની અંદર તેનાં સાસુ આંસુઓ લૂછતાં બહાર આવીને બોલ્યા, “ઉભા રહેજો માલતીબેન હું આવું છું.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *