ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

એવી તે શું વાત થઇ તારી ને પૂજા વચ્ચે?

સ્વીકાર – જલ્પા જૈન

વાત ભવિષ્યની છે પપ્પા!

‘પૂજા… પણ ભવિષ્ય જોઈને શું ફાયદો? એ તને મળશે એની ખાત્રી છે દીકરી?’

‘ભલે ન મળે, પણ હું જો કોઈને વરીશ, તો સત્ય છુપાવ્યા વગર જ.’

* * *

‘શું થયું બેટા સાક્ષર? કેમ અચાનક ઊભો થઇને ભાગ્યો ત્યાંથી? આટલી સુંદર, સુશીલ અને તને ગમતી છોકરી હોવા છતાં? એવી તે શું વાત થઇ તારી ને પૂજા વચ્ચે?’

સાક્ષર થોથવાતા અવાજે બોલ્યો, ‘માં… પૂજા સાથે પણ આપણી સાક્ષી જેવું જ બન્યું છે.’

અને માં દિકરા બંનેની નજર સમક્ષ નરાધમોનો ભોગ બનેલી અને આત્મહત્યાને વરેલી પોતીકી સાક્ષી આવીને ઊભી રહી. હૃદય જાણે એક થડકારો ચૂકી ગયું. ‘દિકરા મને તારા ઉપર પૂરો ભરોસો છે..’

સાક્ષરે તરત જ ગાડી પૂજાના ઘર તરફ જવા પાછી વાળી.

– જલ્પા જૈન

Leave a comment

Your email address will not be published.